De Nattergale

Vi må da håbe det bli’r bedre i morgen(1992)