SANGTEKSTER

Du er bare en maaned
En af tolv
Jeg kender dig godt
Og det jeg fik af dig
Var mere end nok
Er det forstaaeligt nok?

Noget skal bare overstaaes
Set i lyset af det jeg ikke kan faa
Eller maa

Livet i kedelig forestilling
Dagen og vejen uden en skilling
Forventet efterbevilling
Og en som ikke gider tage stilling

Du er bare en maaned
En af tolv

Det er bare noget
Der skal overstaaes
Bare en rum tid hvor der ikke sker noget

Du er bare en maaned
En af tolv

Tilføjet af

Finn

DEL