SANGTEKSTER

Jeg havde en drøm
Hvor du stod
Og du så, og du så, og du så
Guddommelig ud
Du havde en blomst
Og døren på klem
Og du bad, og du bad, og du bad
Mig om at komme hjem
Åh ja
Bad mig om at komme hjem
Åh ja

Jeg forstod
Alt hvad du sagde
Det var lidt, det var lidt, det var lidt
Som i gamle dage
Du gav et kys
Og et klem
Og du bad, og du bad, og du bad
Mig om at komme hjem
Åh ja
Bad mig om at komme hjem
Åh ja

Mon drømme virkelig slutter
Når vi vågner (når vi vågner)
For drømmene om dig bli’r bare ved
Jeg lever nu af drømme
Hvor du bad mig
Bad mig om at komme hjem

Du havde et hjerte
Døren på klem
Og du bad, og du bad, og du bad
Mig om at komme hjem
Åh ja
Bad mig om at komme hjem
Åh ja

Mon drømme virkelig slutter
Når vi vågner (når vi vågner)
For drømmene om dig bli’r bare ved
Jeg lever nu af drømme
Hvor du bad mig
Bad mig om at komme hjem

Bad mig om at komme hjem

Tilføjet af

Finn

DEL